جزئیات نحوه بهره مندی شرکت‌های دانش‌بنیان از حمایتهای مالیاتی

با اجرای آیین‌نامه جدید ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، یکی از موضوعاتی که مورد توجه و پرسش شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گرفته، بحث حمایت‌های تعریف شده در این آیین‌نامه از آنها خصوصاْ حمایت‌های مالیاتی است. به همین جهت، سومین نشست از سلسله نشست‌های معرفی نظام جدید ارزیابی به موضوع حمایت‌های مالیاتی، اختصاص داده شده بود و رضا اسدی‌فرد، معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان شخصاْ به تشریح این موضوع پرداخت.

به گزارش سبا724، سومین نشست از سلسله نشست‌های معرفی نظام جدید دانش‌بنیان با موضوع «حمایت‌های مالیاتی» 31 مرداد ماه با حضور رضا اسدی فرد، معاون توسعه شرکت‌های دانش بنیان معاونت علمی و مسعود شجاع مرادی، کارشناس معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و جمعی از نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برگزارشد.

اعتبار مالیاتی، ذاتا نوعی معافیت محسوب می‌شود

 در ابتدای این نشست، رضا اسدی فرد، معاون توسعه شرکت‌های دانش بنیان، ضمن اشاره به کلیاتی از نظام جدید ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: « در نظام جدید دانش‌بنیان، شرکت‌ها به سه دسته «نوپا»، «نوآور» و «فناور» تقسیم می‌شوند. ملاک تفکیک این شرکت‌ها اندازه شرکت ها و میزان فروش آن ها است؛ بدین معنا که اگر در آخرین سال مالی فروش کل شرکت دانش‌بنیان، کمتر از پنج میلیارد تومان باشد، «نوپا» محسوب می‌شود که تقریبا 80 درصد شرکت‌ها در این دسته هستند و اگر بیش از 5 میلیارد تومان فروش داشته‌باشند، در دسته «نوآور» و «فناور» قرار می گیرد و آنچه شرکت‌های «نوآور» و «فناور» را از هم تفکیک و متمایز می‌کند، داشتن لیست بیمه حداقل 10نفر و فروش 50 درصدی محصولات دانش‌بنیان در آخرین سال مالی است؛ بنابراین، اگر شرکتی بالای 5 میلیارد تومان، فروش کل داشته باشد و از این دو شرط برخوردار باشد، «فناور» و اگر دو شرط مذکور را نداشته باشد،‌ «نوآور» محسوب می شود».

معاون توسعه شرکت‌های دانش بنیان تاکید کرد که در نظام جدید ارزیابی آنچه اهمیت دارد، برنامه رشد است و باید سالانه بر اساس دو، سه شاخص مشخص اعم از میزان «تولید» یا تعداد «نیروی انسانی» سیر رشد خود را ارائه کند.

به زعم او، هدفی که در این نظام جدید پیگیری می شود،  کمک به شرکت های دانش‌بنیان نوپا برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری شرکت‌‌های دانش بنیان فناور و نوآور در شرکت های نوپا است که طی آن هم شرکت های نوپا می‌توانند سرمایه و گردش‌مالی خود را گسترش دهند و هم شرکت های فناور و نوآور، سهم دانش بنیان خود را بیشتر کنند.

به گفته اسدی‌فرد این جنس از اقدامات (جذب سرمایه توسط شرکت های نوپا و سرمایه گذاری شرکت های نوآور و فناور در شرکت های نوپا) به نوعی امتیاز محسوب شده و در جلب حمایت های مالیاتی موثر است و به میزانی که شرکت ها امتیازات بیشتری را در این دو پارامتر کسب کنند از حمایت های مالیاتی بیشتری بهره مند می شود.

وی در ادامه به انواع این حمایت ها اشاره‌کرد و گفت: «حمایت‌های مالیاتی در دو دسته معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی قرار می گیرد؛ معافیت مالیاتی دایره شمول محدودتری دارد و شرکت های معدودی، از این حمایت بهره‌مند می شود اما در اعتبار مالیاتی که ذاتا یک جور معافیت محسوب می‌شود به محل هزینه کرد شرکت ها برمی گردد که این محل هزینه کرد هم مجددا به دو بخش «تحقیق و توسعه» و «سرمایه گذاری» تقسیم می‌شود.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در خصوص این نوع هزینه کردها توضیح‌داد:«اعتبار مالیاتی «تحقیق و توسعه» سقف ندارد و همه شرکت‌های دانش‌بنیان از آن بهره‌مند می‌‌شوند. جنس پژوهش‌ها در قالب پروژه ها تعریف می‌شود؛ بدین معنا که ورودی، خروجی سرفصلها و هزینه های تخمینی تقریبا مشخص است و سالانه میزان این هزینه‌کردها بررسی شده  وآن بخشی که مشمول اعتبارهای مالیاتی می ‌شود به اداره مالیات اعلام شده و از میزان مالیات شرکت‌‌ها کاسته می‌شود.»

اسدی فرد در مورد شیوه اختصاص اعتبار مالیاتی به «سرمایه‌گذاری» ها توضیح داد: « سرمایه گذاری ها به دو صورت انجام می‌پذیرد؛‌ مستقیم که طی آن به میزان 30 درصد از سرمایه گذاری از مالیات کسر می‌شود و دوم سرمایه گذاری از طریق صندوق‌ها است که آن 100 درصد مالیات عملا کسر خواهد شد منتهی اختصاص این جنس اعتبارهای مالیاتی برخلاف بخش «تحقیق و توسعه» که سالانه بود، بعد از اتمام پروژه و بهره‌برداری کامل تخصیص می‌یابد.»

وی در پایان تاکید کرد که خبر خوب این است که هیچ شرکت دانش بنیانی نیست که از اعتبار مالیاتی برخوردار نباشد، هر شرکتی که به نوعی از محصولات دانش بنیان را تولید کند، مشمول یکی از حمایت‌های مالیاتی خواهدشد.

اسدی فرد در خصوص نحوه تخصیص اعتبار مالیاتی به هر سه دسته «نوپا»، «نوآور» و «فناور» گفت: « در مورد شرکت‌‌های نوپا و کوچک هر شرکتی که برای تولید محصول دانش بنیانش از معاونت علمی، فناوری تائید بگیرد،‌ ولو محصولی که ارائه می ‌کند در دایره معافیت‌های مالیاتی هم نباشد، مشمول اعتبار مالیاتی خواهد شد و این معافیت تا 5 سال اعتبار دارد. در مورد شرکت هایی که فروش بیشتری دارند مثل شرکت های «نوآور» و «فناور»، نوع محصول دانش بنیان اهمیت دارد و حتما باید آن محصول در لیست محصولاتی که مشمول معافیت هستند، قرار بگیرد. بر این اساس، اگر تمام محصولات این شرکت‌ها در لیست مشمولین معافیت قرار بگیرد، کلا معاف و اگر بخشی در لیست باشد به همان میزانی که با لیست تطابق پیدا می‌‌کنند از این اعتبارات بهره‌مند خواهد‌شد.»

عمده هزینه‌کرد شرکت‌‌های نوپا ماهیت «تحقیق و توسعه‌ای» دارد

مسعود شجاع مرادی، دیگر سخنران این جلسه بود که کوشید در تکمیل صحبت‌های اسدی فرد نکاتی را ارائه‌کند و گفت: «ویژگی نظام جدید حمایت‌های مالیاتی شرکت‌‌های دانش‌بنیان، شفافیت، عادلانه بودن، هدفمندی و تناسب با نوع و ویژگی‌های شرکت‌‌های دانش‌بنیان است».

وی درباره مدل معافیت‌های مالیاتی در نظام جدید ارزیابی گفت: ما سعی کردیم در نظام جدید ابزارهای حمایتی خود را افزایش و ارتقاء دهیم. از طرفی هدفمندی تخصیص این حمایت‌ها متناسب با نیازهای شرکت‌های دانش‌بنیان برایمان حائز اهمیت بود که در این نظام به آن توجه شد.

شجاع مرادی در ادامه به توضیح انواع حمایت‌ها مالیاتی پرداخت و اضافه کرد: حمایت‌های مالیاتی شامل معافیت فروش محصولات دانش بنیان (ماده 3 قانون شرکت های دانش بنیان)، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه (بند ب ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان1401) و اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان و فناور(بند ت ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان 1401) می‌شود که سازوکار هر کدام از آنها در قانون و نظام جدید ارزیابی دیده شده است.

وی همچنین افزود: «عمده هزینه‌کرد شرکت‌‌های نوپا ماهیت «تحقیق و توسعه‌ای» دارد،‌ بیش از 80 درصد از شرکت‌‌های نوپا به فروش نرسیده‌اند. برای پوشش هزینه کرد «تحقیق و توسعه» و تسهیل شروع کسب و کار شرکت‌های نوپا، معافیت مالیاتی تخصیص می‌یابد.»

شجاع مرادی در پایان تاکید کرد که معافیت مالیاتی برای شرکت‌‌های دانش بنیان متوسط با هدف کاهش هزینه های تولید و افزایش رقابت‌پدیری اختصاص یافته و معافیت مالیاتی برای شرکت های دانش بنیان بزرگ به صورت هدفمند  و مشروط به تداوم نوآوری و تحقیق و توسعه در‌ آنها تخصیص می‌یابد.

در پایان این نشست که تعداد ۵۳ نفر به صورت حضوری و بیش از ۴۰۰ نفر به صورت برخط از طریق سکوی انتشار آپارات در آن حضور داشتند تعدادی از شرکت کنندگان حاضر در سالن و همراهان پخش زنده نشست به طرح پرسش‌هایی از سخنرانان پرداختند.

منبع: روابط عمومی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا